Hvis du konstaterer fejl på kabelskabe mm., der kan være til fare for andre, så ring venligst direkte til TREFOR El-Net Øst på 56 930 950.

Hvis du beskadiger et elkabel, bør du gøre følgende:

  • Advar andre
  • Gør andre opmærksomme på elektrisk fare
  • Rør ikke blottede kabler eller nedfaldne ledninger
  • Sørg for at alle holder sig 10 m fra nedrevne luftledninger eller kabler
  • Kontakt os straks på tel. 56 930 950.