Sådan gør du, hvis strømmen går:

1. Er I flere, der mangler strøm?

Som det første skal du tjekke, om der er andre end dig, der mangler strøm. Hvis dine naboer også mangler strøm, er der sandsynligvis tale om en fejl på elnettet, og så skal du ringe til os på 56 930 950– vi svarer hele døgnet.

2. Er det kun dig, der mangler strøm?

Hvis strømmen kun er gået hos dig, skyldes det ofte, at der er sprunget en sikring, at din HFI-/HPFI-afbryder er slået fra eller manglende spænding. Hvis det er tilfældet, kan der være en fejl i et af dine apparater, som får relæet til at slå fra. 

Sådan finder du et defekt apparat:

  • Er HFI-/HPFI-afbryderen slået fra? Prøv at slukke alle gruppeafbrydere.
  • Slå nu HFI-/HPFI-afbryderen til igen, og tænd gruppeafbryderne en ad gangen. Når HFI-/HPFI-afbryderen slår fra, ved du, at fejlen er i den gruppe. Sluk for alle apparater i gruppen.
  • Slå HFI-/HPFI-afbryderen og gruppeafbryderen med det defekte apparat til igen.
  • Tænd apparaterne i gruppen et efter et. Når HFI-/HPFI-afbryderen slår fra, ved du, hvilket apparat der er i stykker. Sluk det.
  • Slå HFI-/HPFI-afbryderen og alle gruppeafbrydere til igen. Så skulle du gerne have strøm igen. 

Sådan tjekker du manglende spænding:

  • Se på målerens display, nederst i venstre side

  • Hvis der står L1, L2 og L3 i det indikerede felt, er der spænding på alle 3 faser ind til måleren (forudsat at det er en 3 faset installation).
  • I så fald skal en autoriseret el-installatør tilkaldes, da der formentlig er fejl i installationen.