Midt på elmåleren er der en lysdiode (LED), der under normale driftsforhold ikke lyser.

Hvis måleren er fjernafbrudt,  lyser LED’en konstant rødt. Måleren kan ikke tilsluttes på stedet, men skal frigives til tilslutning af netselskabet.

Når måleren er Frigivet til tilslutning,  blinker LED’en rødt. Den venstre af de to grønne knapper (vist på billedet her) skal så holdes inde i ca. 6 sekunder indtil der kommer der et højt klik  - så er der spænding på igen.