Målerudskiftningen sker i etaper, og hele udskiftningsprocessen vil vare indtil udgangen af 2019. Langt de fleste elmålere er nu skiftet til fjernaflæste målere – tilbage er nu EcoGrid-målere samt de større målere, også kan det CT-målere og højspændingsmålere, og udskiftning af disse starter op i april.

Sådan foregår det

Det er firmaet Kamstrup, der står for selve udskiftningen på vores vegne. Kamstrup sender på vores vegne et informationsbrev fra os med tidspunkt for udskiftning af måleren.

Hvis der er særlige forhold vedrørende installationen – det kan være adgangsforhold, landbrug eller andet bedes du kontakte Kamstrup eller montør Firmaet Knud Jensen & Søn for nærmere aftale om adgang.

Selve udskiftningen tager cirka en times tid, og det er normalt ikke nødvendigt at afbryde strømmen imens.