Målerudskiftningen sker i etaper, og hele udskiftningsprocessen vil vare indtil udgangen af 2018.

Sådan foregår det

Det er firmaet Kamstrup, der står for selve udskiftningen på vores vegne. Når vi når til dit område, modtager du i god tid et informationsbrev fra os, og 6-10 hverdage før udskiftningen får du et brev fra Kamstrup med den præcise dato. I brevet vil også stå, om du skal være på adressen, når vi kommer. Det afhænger af, om målerteknikeren har adgang til elmåleren, eller om den er låst inde. Selve udskiftningen tager cirka en halv time, og det er normalt ikke nødvendigt at afbryde strømmen imens.

Har du fået et brev om målerudskiftning?

Det er firmaet Kamstrup, der står for selve udskiftningen af elmålerne på vores vegne, og de sender dig et brev med den præcise dato 6-10 hverdage før udskiftningen. Den nye elmåler, der bliver sat op hos dig, er fjernaflæst med det samme, og du vil inden for få dage kunne se dit forbrug time for time ved at henvende dig til din elleverandør.

Ny tid?

Hvis du allerede har fået et brev fra Kamstrup med den præcise dato for målerudskiftningen, og datoen ikke passer dig, kan du selv ændre tiden på booking.kamstrup.dk. Vær opmærksom på, at du skal bruge dit målernummer og aftagenummer som login. Begge dele står i brevet.

Inden målerteknikeren kommer, er der en række ting, du selv skal sørge for:

  • Der skal være ryddeligt foran måleren, så der er plads til teknikeren
  • Teknikeren skal kunne stå sikkert foran måleren

Har du allerede en fjernaflæst måler?  

Vi har opsat fjernaflæste elmålere hos kunder, der alligevel stod for at skulle have udskiftet elmåleren på deres adresse. Er du blandt disse kunder, betyder det, at du ikke får besøg af Kamstrup. Når vi har udskiftet alle elmålere i området etablerer vi kommunikationsnetværk, og så bliver måleren hos dig automatisk fjernaflæst.

Du får et brev fra os, når elmåleren bliver fjernaflæst. Indtil da skal du aflæse elmåleren årligt – præcis som du plejer.