priser.png

Her kan du finde vejledninger til, hvad displayet i din måler viser. 

Omnipower 3162 (Solceller)
Omnipower 3892 (Normal)

Link til interaktiv brugermanual for Omnipower 456 klik herunder

https://userguides.kamstrup.com/frontend.php?id=1125&lang=DA 

Ønsker du at følge med i dit elforbrug, skal du bruge nedenstående link

https://energinet.eloverblik.dk/da-DK/Home/Info

Skal din fjernaflæste måler genåbnes, skal du følge vejledningen på link herunder

https://elnetoest.dk/genvejshistorie-genaabning-af-fjernaflaest-maaler/