priser.png

Her kan du finde vejledninger til, hvad displayet i din måler viser. 

Omnipower 3162 (Solceller)
Omnipower 3892 (Normal)

Her kan du se mere om fjernaflæsning og hjemtagning af målerdata.

Fakta om radionetværk
Fakta om fjernaflæsning via radiokommunikation

Link til interaktiv brugermanual for Omnipower 456 klik herunder

https://userguides.kamstrup.com/frontend.php?id=1125&lang=DA 

Ønsker du at følge med i dit elforbrug, skal du bruge nedenstående link

https://energinet.eloverblik.dk/da-DK/Home/Info

Skal din fjernaflæste måler genåbnes, skal du følge vejledningen på link herunder

https://elnetoest.dk/genvejshistorie-genaabning-af-fjernaflaest-maaler/