El-Net Øst følger Dansk Energis brancheproces med den tilføjelse, at alle afbrydelser under 3 døgn, der ikke skal anmeldes via Installationsblanketten, skal meldes ind på førstedagen af afbrydelsen ved mail til info@elnetoest.dk. Dette af hensyn til de vand- og varmemålere, der sende data og evt. alarmer hjem via elmåleren.

Download brancheproces for afbrudte elmålere for flexafregnede kunder her