østkraft_net_2.png

Om El-Net Øst

El-Net Øst A/S er ét af seks 100 % ejede datterselskaber under Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S.

Bornholms Energi og Forsyning Holding A/S er moderselskab og servicerer datterselskaber.

El-Net Øst A/S er el-distributør på Bornholm. Det betyder, at vi sørger for at strømmen når alle ender af øen.

El-Net Øst A/S ejer og driver lednings- og stationsanlæg på Bornholm.

Vi har ansvaret for forsyningssikkerhed og en række offentlige forpligtelser, herunder opkrævning af energiafgifter til staten.

Det er os, der måler og afregner de bornholmske forbrugeres elforbrug.