El-Net Øst sikrer og udvikler 
Bornholm inden for grøn energi

Missionen er, at El-Net Øst A/S sikrer og udvikler Bornholm inden for grøn energi.

Visionen er, at bornholmerne er de stolte ejere af et energiselskab, der gør en synlig forskel i det bornholmske samfund.

Derfor skal El-Net Øst A/S

• sikre leverancen af konkurrencedygtig energi til bornholmerne gennem drift og udvikling af infrastruktur samt stabil produktion fra CO2-neutrale energikilder.

• muliggøre, at bornholmerne kan anvende deres energi intelligent ved hjælp af vidensbaseret rådgivning og højteknologiske værktøjer.

• skabe grøn udvikling og vækst i det bornholmske samfund ved at udnytte vores særlige viden, vores kompetencer og ressourcer i udviklingsprojekter og –samarbejder.

• optimere og målrette sine resultater ved at være ansvarlig og effektiv arbejdsplads med motiverede medarbejderne, der agerer på et højt fagligt niveau og holder fokus på alle vores kunder.