Ændring af tariffer pr. 01.01.2021

 

El-Net Øst A/S indfører ny tarifstruktur og overgår pr. 01.01.2021 til tidsdifferentierede tariffer. Det betyder, at tarifferne varierer i forhold til tidspunkt på døgnet samt årstid. Formålet er at give incitament til en større fordeling af elforbruget.

 

Se den ny prisstruktur her

Se de nye tariffer her 

 

Ændring af gebyrer pr. 01.01.2021

 

El-Net Øst A/S følger Dansk Energis standardgebyrer og indfører derfor nye gebyrsatser og et nyt gebyr pr. 01.01.2021. Som nyt gebyr indføres Målerskift på kundens foranledning, der bl.a. vil finde anvendelse ved kundens ønske om udskiftning af fasemåler til summationsmåler.

 

Se standardgebyrerne her