TREFOR El-net Øst opjusterer tarifferne pr. 1. april 2022

Årsagen hertil er de stigende omkostninger til køb af nettab i både 2. halvår 2021 samt hele 2022.
En del af den strøm, der transporteres, går tabt undervejs fra produktionen gennem ledninger, kabler og videre ud til kundernes stik-kontakt. Det kaldes nettab. TREFOR El-net Øst køber nettabet efter udbud til spotpriser på markedet og siden august har vi set stigende el-priser.
Den primære årsag til de stigende elpriser er, at prisen på den fossile naturgas er seksdoblet på et år. Markedet for el fungerer nemlig sådan, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale marked.

Se de nye tariffer her

 

Ændring af tariffer pr. 01.01.2021

 

El-Net Øst A/S indfører ny tarifstruktur og overgår pr. 01.01.2021 til tidsdifferentierede tariffer. Det betyder, at tarifferne varierer i forhold til tidspunkt på døgnet samt årstid. Formålet er at give incitament til en større fordeling af elforbruget.

 

Se den ny prisstruktur her

Se de nye tariffer her 

 

Ændring af gebyrer pr. 01.01.2021

 

El-Net Øst A/S følger Dansk Energis standardgebyrer og indfører derfor nye gebyrsatser og et nyt gebyr pr. 01.01.2021. Som nyt gebyr indføres Målerskift på kundens foranledning, der bl.a. vil finde anvendelse ved kundens ønske om udskiftning af fasemåler til summationsmåler.

 

Se standardgebyrerne her