Tariffer og abonnementer 

Priser pr. 1 januar 2021

Betegnelse kr. år ex moms kr. år inkl. moms
Abonnementer    
Netabonnement C forbrug time 636,00 795,00
Netabonnement B lav forbrug time 636,00 795,00
Netabonnement B høj forbrug 1596,00 1995,00
Netabonnement C Egenproducent 708,00 885,00
Netabonnement B lav Egenproducent 708,00 885,00
Netabonnement B høj Egenproducent 1668,00 2085,00
Netabonnement C Produktionsmåler 576,00 720,00
Netabonnement B lav Produktionsmåler 576,00 720,00
Netabonnement B høj Produktionsmåler 1524,00 1905,00

 

Betegnelse (ex. moms) Ex. moms inkl. moms ex. moms inkl. moms ex. moms inkl. moms
Tariffer (øre/kWh)

Lav

Lav

Høj

Høj

Spids

Spids

Nettarif C time 32,51 40,64     97,47 121,84
Nettarif B lav time 8,75 10,94 19,24 24,05 31,12 38,90
Nettarif B høj 6,61 8,26 15,63 19,54 26,18 32,73
Betegnelse Ex. moms inkl. moms
Rådighedstarif (øre/kWh)    
Net rådighedstarif C 34,37 42,96
Net rådighedstarif B lav 16,06 20,08
Net rådighedstarif B høj 12,80 16,00

Kundekategorisering 

Elnetselskabets kunder kategoriseres ud fra det fysiske tilslutningspunkt. På baggrund heraf kategoriseres kunderne som enten en A høj, A lav, B høj, B lav eller C-kunde afhængigt af, hvor kunden er tilsluttet i elnettet.

 

Kilde: Dansk Energi