Tilslutningsbidrag- og bestemmelser

El-net Øst A/S følger Dansk Energis Standardtilslutningsbidrag, der udgør følgende pr. 1. januar 2021:

Kategori Ekskl. moms Inkl. moms
Parcelhus/fritidshus op til 25A 14.450 kr 18.062 kr
Tæt-lav-byggeri og rækkehuse, pr. enhed 11.450 kr 14.312 kr
Lejlighed, pr. enhed 9.550 kr 11.937 kr
Ungdoms,- ældre,- plejebolig, pr. enhed 5.015 kr 6.268 kr
En-fasede tilslutninger 1.675 kr 2.093 kr
Enhedstarif for erhverv mv. (kr./A) 1.075 kr 1.343 kr
Ladestandere (kr./A) 50 kW et strøm-træk fra elnettet til og med 160 A* 1.075 kr 1.343 kr
*Ordningen med et reduceret tilslutningsbidrag for ladestandere i offentligt byrum ophører med udgangen af 31. december 2020. For alle ladestandere skal der i 2021 derfor betales enhedstarif for erhverv.


For ovennævnte er bidraget baseret på tilslutninger beliggende i bebyggede områder.

Download Tilslutningsbidrag som pdf. her (priser for 2021 samt 2020)

Download Tilslutningsbestemmelser som pdf her