luftpumpe.png

Få tilskud til dine energibesparelser

El-Net Øst A/S giver tilskud, når f.eks. boligejere, virksomheder
og en del offentlige institutioner sætter gang i initiativer, der skal spare på energien. El-Net Øst A/S deltager dermed i Energiselskabernes spareindsats.


F.eks.:
• udskiftning af elvarme med luft/luft varmepumpe
• udskiftning af elvarme med fjernvarme
• udskiftning af pumper, fyr og kedler eller gl. belysningsanlæg
• forbedring af klimaskærmen - f.eks. nye vinduer, døre etc.

Forudsætningen er, at arbejdet udføres af én af de håndværkere, som har indgået en aftale med El-Net Øst A/S, og at El-Net Øst A/S kan godkende projektet.

Bemærk, der ydes ikke tilskud til nybyggeri.

 

Sådan fungerer det
El-Net Øst A/S betaler håndværkerne hele tilskudsbeløbet for den mængde energi som spares inkl. moms, hvoraf kunden mindst skal godtgøres det beløb som fremgår af tabellen som rabat på det udførte arbejde. Beløbet gives én gang.

Dato

Start

Dato

Slut

Kunde

[Øre/kWh]

Håndværker

[Øre/kWh] 

Tilskud i alt

[Øre/kWh]

 01.01.2019 31.03.2019 20 10  30
01.04.2019 30.06.2019 20 10 30
01.07.2019 30.09.2019 20 10 30
01.10.2019 31.12.2019      

Alle beløb er eksklusive moms.


1. Hvis du f.eks. overveje at udskifte et gammelt oliefyr til en ny kondenserende oliekedel – så henvender du dig til en af de vvs’ere, der indgår i samarbejdet.

2. Den pågældende installatør kan oplyse, hvad besparelsen bliver og dermed hvor meget tilskuddet bliver.


Se hvilke håndværkere, der er med i ordningen i menuen til venstre.

Læs hvordan besparelsen beregnes. Teknologisk Institut har lavet et standardværdikatalog, der gør det nemt at beregne energibesparelser. Rækker kataloget ikke til, skal der laves en selvstændig beregning.

Bemærk: den 31. december 2020 lukker energispareordningen.

Se for mere information her.

 

Overblik over energibesparelser fra 2013-2017:

>2018

>2017

>2016

>2015

>2014

>2013

>Kickoff 06.06.2019

Mål for energibesparelser

Energispareforpligtigelse 2006-2018:                    79.791 MWh

Realiserede energibesparelser 2006-2018:           73.593 MWh