Tinglysning af ledningsanlæg

El-Net Øst er i øjeblikket i gang med at få tinglyst de mange ledningsanlæg, der er nedgravet de seneste 10 år.

Vi har derfor indgået en aftale med landinspektørfirmaet Geopartner, der i den kommende tid vil tage kontakt til de berørte lodsejere for at få informationer til brug for tinglysningen. Der skal bruges cpr nr og en mailadresse, så Geopartner kan sende materiale vedrørende deklaration og oversigtskort. Cpr nr. skal bruges således, at der kan sendes deklaration til digital underskrift.

Hvis du har spørgsmål til tinglysningen er du velkommen til at kontakte os på 56 930 950.